Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอันทาเลีย (ANTALYA)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอันทาเลีย (ANTALYA)

 

จังหวัดอันทาเลียตั้งอยู่ริมชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี มีพื้นที่ 20,223 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่อันดับ 8 ของตุรกี ทั้งในเชิงประชากรและเชิงเศรษฐกิจ โดยมีประชากรจำนวน 1,001,318 คน

 ในปี 2554  อันทาเลียถูกจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ 1 ของตุรกี[1] และเป็นเมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมมากเป็นอันดับ 3 ของโลก (10.5 ล้านคน) รองจากปารีส ลอนดอน นักท่องเที่ยวร้อยละ 35 ที่เดินทางมายังตุรกี จะเดินทางไปยังอันทาเลีย ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวตลอดปี กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ การเดินป่า ล่าสัตว์ การพักผ่อนตามชายหาด กีฬาฤดูหนาว และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 

อันทาเลียเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของตุรกี คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของรายได้ประชาชาติทั้งหมดของตุรกี

 

อันทาเลียเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของตุรกี และเป็นอุตสาหกรรมหลักของอันทาเลีย ปัจจุบัน อันทาเลียเป็นรีสอร์ทชายทะเลระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี และเทศบาลท้องถิ่นได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ การท่องเที่ยวด้านกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

 

 จากข้อมูลปี 2552 อันทาเลียเป็นจังหวัดที่ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นอันดับ 2 ของตุรกี รองจากนครอิสตันบูล มีบริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของจำนวน 3,097 แห่ง โดยแบ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 731 แห่ง โรงแรมและร้านอาหาร 564 แห่ง บริษัทขายส่งและขายปลีก 439 แห่ง และ บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอีก 190 แห่ง

 

 ถึงแม้จะมีการสร้างรีสอร์ทแห่งใหม่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีศักยภาพในการลงทุนของต่างชาติอีกมาก จากรายงานของJones Lang LaSalleได้จัดให้จังหวัดอันทาเลียเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศลำดับที่ 2 (Tier 2)[2]

 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอันทาเลีย

อันทาเลียได้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองแห่งการประชุม (Meetings, incentives, conferences, and
exhibitions – MICE) โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งท่าอากาศยานนานาชาติ ที่พักจำนวนมาก และมี Antalya Expo Center ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลัก ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2016 อันทาเลียจะเป็นเจ้าภาพจัด 2016 World Botanical Expo ภายใต้หัวข้อ “A Green Life for Future Generation” ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีเท่าที่เคยมีมา ทั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมจัดงานจาก 130 ประเทศทั่วโลก และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมประมาณ 5 ล้านคน

 

อันทาเลียได้จัดตั้งเขตเสรีอันทาเลีย (Antalya Free Zone) ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของตุรกี รองจากเขตเสรีอิสตันบูล อีเจียน และแมร์ซิน บริหารงานโดยภาคเอกชน ร่วมกับสภารัฐมนตรีแห่งเมือง (Antalya Council of Ministers) มีการลงทุนด้านโครงสร้าง (อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ) โดยภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนผู้ลงทุนต่างชาติร้อยละ 30 นับว่าอันทาเลียมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรคมนาคม การจัดการน้ำเสีย ถนน พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ขนส่งสินค้า (loading-unloading services) ปัจจุบันมีบริษัท 100 บริษัทจัดตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว การผลิตส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องไฟฟ้า ใยแก้วนำแสง เสื้อผ้าสำเร็จรูป การค้า การจัดเก็บสินค้า การทำเครื่องหมายทางการค้า บรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการ วัตถุดิบผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุง และสินค้ากึ่งแปรรูป นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2543 ได้มีการเปิดอู่ต่อเรือยอทช์ในเขตการค้าเสรีของอันทาเลีย ซึ่งให้สิทธิพิเศษด้านภาษี แรงงานคุณภาพราคาถูก อีกทั้งมีเทคโนโลยีต่อเรือรองรับ

 นอกจากนี้ อันทาเลียก็ยังมีอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่

 • อุตสาหกรรมการส่งออก: ในปี 2552 มีบริษัทส่งออกจำนวน 710 บริษัท ตั้งอยู่ที่อันทาเลีย ธุรกิจที่ส่งออก ได้แก่ (1) เกษตรกรรม (2) แร่ธาตุ (3) สิ่งทอ (4) ผลิตภัณฑ์ไม้ และ (5) ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โดยประเทศที่อันทาเลียส่งออกมากที่สุด ได้แก่ รัสเซีย เยอรมนี กรีซ บัลแกเรีย อิตาลี ฮอลแลนด์ ยูเครน จีน อิหร่าน และอียิปต์
 • อุตสาหกรรมที่นำเข้า ได้แก่
  (1) การขนส่ง
  (2) อุปกรณ์เคมีภัณฑ์
  (3) เกษตรกรรม                    
  (4) เครื่องจักรและอุปกรณ์
  (5) ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

 

อันทาเลียเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรในตุรกี โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของ GDP ของจังหวัด และคิดเป็นร้อยละ 14 ของการเกษตรในตุรกีทั้งประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่เพาะปลูก ได้แก่ พืชตระกูลส้ม/มะนาว (citrus) ฝ้าย ดอกไม้ มะกอก น้ำมันมะกอก และกล้วย  พื้นที่ในอันทาเลียร้อยละ 19.99 เป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก และส่งผัก ผลไม้ และดอกไม้ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วตุรกี นอกจากนี้ อันทาเลียมีชื่อเสียงด้านการปลูกพืชผักในร่ม การคิดค้นเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการเกษตร และการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ (organic farming)


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจังหวัดอันทาเลีย

อันทาเลียนับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในเชิงการต่างประเทศ เนื่องจาก

 • มีจำนวนคณะผู้แทนต่างประเทศมากเป็นอันดับ 4 ของตุรกี (รองจากกรุงอังการา นครอิสตันบูล และo8iอิซเมียร์) โดยมีจำนวน 30 แห่ง แบ่งเป็นสถานกงสุลใหญ่ 1 แห่ง สถานกงสุล 2 แห่ง และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 27 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นคณะผู้แทนจากประเทศในแถบยุโรปเพื่อดูแลคนชาติของตน
 • อันทาเลียเป็นมีความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับ 18 เมือง ได้แก่ (1) Brest เบลารุส (2) Mostarบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (3-4) Haikouและ Kunming สาธารณัฐประชาชนจีน (5) Split โครเอเชีย (6) เมือง Nüremberg เยอรมนี (7) เมือง Bat Yam อิสราเอล (8-9) Almaty และ Taldykorgan คาซักสถาน (10-12) เมือง Cheboksary –Chuvashia เมือง Kazan-Tatarstanและเมือง Rostov-On-Don รัสเซีย (13) Malmö สวีเดน (14) เมือง Famagusta สาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ (15-16) Austin-Texasและเมือง Chicago สหรัฐฯ (17) Yalta ยูเครน และ(18) Samarkand อุซเบกิสถาน

 

ความเกี่ยวโยงของอันทาเลียกับประเทศไทย

อันทาเลียได้เข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์ ตั้งแต่ปี 2553 อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดเป็นสวนตุรกีในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นอกจากนี้ ในปี 2553 นาย Ahmet Altıparmakผู้ว่าราชการจังหวัดอันทาเลีย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการไทย (สำนักงานพัฒนาการเกษตรที่ราบสูง) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลสำเร็จของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์ของไทย เนื่องจากอันทาเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2559

ในปี 2554 มีมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอันทาเลียทั้งสิ้น 13,312,959 ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 876,770 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำพวกเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์หมุนเหวี่ยง อุปกรณ์อบแห้ง เครื่องกรอง และเครื่องทำความสะอาด (purification) โลหะมีค่า และการเคลือบอัญมณี (jewelry finishing) และนำเข้า 12,436,189 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นฝ้าย หินอ่อน และอาวุธปืน ปัจจุบัน มีบริษัทอันทาเลีย 7บริษัท ที่ทำการค้ากับประเทศไทย โดยแบ่งเป็นบริษัทค้าหินอ่อน 5 บริษัท และอุปกรณ์ล่าสัตว์ และสิ่งทอ สาขาละ 1 บริษัท ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏการลงทุนของไทยในอันทาเลีย

 •  ปัจจุบัน มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดอันทาเลียจำนวน59 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานนวดสปา 26 คน แม่บ้าน 7 คน และส่วนที่เหลือเป็นพ่อครัว/แม่ครัว และนักศึกษา (จำนวน 1 คน)นับเป็นจังหวัดที่มีคนไทยมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากนครอิสตันบูล
 • มีนักท่องเที่ยวชาวไทยในอันทาเลียจำนวน 347และ 457 คน ในปี 2553 และ 2554 ตามลำดับ

 ----------------------------------------------------------------------------------------

[1]  จำนวนนักท่องเที่ยวมาตุรกีในปี 2554 จำนวน 31.45 ล้านคน อันทาเลียเป็นอันดับ 1  และอิสตันบูลเป็นอันดับ 2 ของตุรกี ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว  8  ล้านคน

[2]เนื่อง จาก (1) เป็นศูนย์กลางด้านรีสอร์ทชั้นสูงระดับนานาชาติ (2) มีตลาดค้าปลีกที่เติบโตรวดเร็ว และ (3) เป็นผู้นำด้านการพัฒนาศูนย์การค้า (4) มีแนวทางการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ชัดเจน และ (5) มีระดับการเพิ่มของประชากรร้อยละ 3 ต่อปี จนถึงเดือนเมษายน 2554 มีบริษัทต่างชาติจำนวน 2,544 บริษัท เข้าไปจดทะเบียนแล้วในอันทาเลีย

 

 

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com