Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนครอิสตันบลู(ISTANBUL)

ข้อมูลเกี่ยวกับนครอิสตันบูล

นครอิสตันบูล (Istanbul) เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี (14.16 ล้านคน ในปี 2556) ตั้งอยู่บริเวณ 2 ฝั่งช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งยาว 31 กิโลเมตร และเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มารา  ทำให้อิสตันบูลแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และฝั่งทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย)


คำว่า อิสตันบูล มาจากภาษากรีก แปลว่า "ในเมือง" หรือ "ของเมือง" ในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนทีอุม, คอนสแตนติโนเปิล, สแตมโบล, อิสลามบูล เป็นต้น                   

                                                   

ภูมิศาสตร์นครอิสตันบูล

 

อิสตันบูลตั้งอยู่เส้นตัดระหว่างละติจูดที่ 49 องศาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 28 องศาตะวันออกห่างจากกรุงอังการา 454 กิโลเมตร เขตตัวเมืองนครอิสตันบูลตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยเนินเขา ทะเลช่องแคบเมืองเก่าตั้งอยู่ระหว่างปากน้ำโกลเดนฮอร์น (Golden Horn) และทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara)  ตรงจุดที่ทวีปยุโรปพบกับทวีปเอเชีย

 

ศูนย์กลางของนครอิสตันบูลจะอยู่ในบริเวณ สุลต่านอะห์เม็ต (Sultanahmet) ซึ่งเป็นเมืองเก่า (Old City)  เป็นที่ตั้งของพระราชวัง โบสถ์คริสต์  มัสยิดอิสลาม โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ อาคารแบบออตโตมันและแบบยุโรป ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศของวัฒนธรรมที่หลากหลายของอารยธรรมไบแซนไทน์ และออตโตมัน

 

 

อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมบริเวณปากทางเข้า-ออกช่องแคบบอสฟอรัส ทำให้สามารถคุมเส้นทางการค้าระหว่างทะเลเมดิเตอเรเนียนและทะเลดำได้  ที่ตั้งของเมืองอยู่บริเวณปากน้ำที่เรียกว่า “โกลเดน ฮอร์น” (Golden Horn) มีลักษณะคล้ายคาบสมุทรเล็กๆ  มีน้ำล้อมรอบ 2 ด้านเป็นปราการธรรมชาติที่ดีและตั้งอยู่บริเวณเนินเขา 7 ลูก (เช่นเดียวกับกรุงโรม)  ทำให้สามารถมองเห็นภูมิประเทศโดยรอบได้ชัดเจน

 

นครอิสตันบูลประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ

 1. European Side 
 2. Historic Peninsular  
 3. Asian Side

 

 •  European Side หรือฝั่งยุโรป ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยปากน้ำที่เรียกว่า Golden Horn ซึ่งแยกจากช่องแคบบอสฟอรัสลึกเข้าไปในฝั่งยุโรป 7.5 กิโลเมตร แบ่งพื้นที่ฝั่งยุโรปเป็น Historic Peninsular และอีกด้านหนึ่งเป็นย่านศูนย์การค้าและธุรกิจ มีสนามบิน 1 แห่ง คือ AtaturkInternational Airport
 • Historic Peninsular หรือ Old Istanbul คาบสมุทรประวัติศาสตร์เริ่มจากทางใต้ของโกลเดนฮอร์น (Golden Horn) ถึงตอนเหนือของเขตกาลาตา (Galata District) ซึ่งเป็นที่ตั้งของจตุรัสสุลต่านอะห์เม็ต(Sultanahmet Square) พระราชวังทอปคะปึ (Topkapi Palace) วิหารฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia Church)  มัสยิดสีฟ้า (Sultanahmet Mosque หรือ Blue Mosque)  ฮิปโปโดรม (Hippodrome)  แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) สไปซ์มาร์เกต (Spice Market) อุโมงเก็บน้ำใต้ดิน (Basilica Cistern) เป็นต้น บริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO World Heritage List)
 •  Asian Side หรือฝั่งเอเซียเป็นที่อยู่อาศัยมีสนามบิน 1 แห่ง คือ Sabiha Gökçen International Airport

 

ประวัติศาสตร์นครอิสตันบูล

 

ตามตำนาน กษัตริย์ Byzas of Megara (กรีซ) ได้สร้างเมืองไบแซนทีอุม (Byzantium) เมื่อ ๖๖๗ ปีก่อนคริสตกาล  เมืองไบแซนทีอุมถูกครอบครองและทำลายโดยจักรวรรดิโรมัน เมื่อปี พ.ศ.739 (ค.ศ. 196) จากนั้น โรมันได้สร้างไบแซนทีอุมขึ้นมาใหม่อีกครั้งในยุคของจักรพรรดิ Septimius Severus

 

ยุคจักรวรรดิไบแซนไทน์


จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชแห่งจักรวรรดิโรมัน ได้ย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันแห่งที่ 2  ไปตั้งที่เมืองไบแซนทีอุม และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงโรมใหม่ (Nova Roma) แต่คนส่วนมากนิยมเรียกว่า "คอนสแตนติโนเปิล" ตามชื่อจักรพรรดิโรมัน เมืองคอนสแตนติโนเปิลจึงเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่เรียกว่า "จักรวรรดิไบแซนไทน์" คอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมากในยุคนั้น จนหลังสงครามครูเสดครั้งที่ 4 เมืองนี้ถูกยึดและเผาทำลาย ก่อนจะถูกยึดกลับคืนได้ในภายหลัง

 

หลังจากการล่มสลายของกรุงโรมและจักรวรรดิโรมันตะวันตก คอนสแตนติโนเปิลกลายเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของจักรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายกรีกออโธด็อกซ์  โดยมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่น วิหารฮาเกียโซเฟีย เป็นต้น ตลอดยุคกลางคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป

 

ยุคจักรวรรดิออตโตมัน


ในปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ. 1453) สุลต่านเมห์เม็ตที่ 2 ชนเชื้อสายเติร์กแห่งอาณาจักออตโตมันได้บุกยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิล ตัวเมืองได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมแบบมุสลิม   ชื่อของเมืองได้เปลี่ยนเป็นอิสตันบูล  ในสมัยของจักรวรรดิออตโตมัน เมืองอิสตันบูลได้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งเป็นอย่างมาก ควบคู่ไปกับแสนยานุภาพของจักรดิวรรดิออตโตมันที่ขยายไปทั่วคาบสมุทรบอลข่าน ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาตอนเหนือ

 

ยุคสาธารณรัฐตุรกี


เมื่อสาธารณรัฐตุรกีถูกก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2466 (ค.ศ. 1923) มุสตาฟา เคมาล อตาร์เติร์ก ได้ย้าย  เมืองหลวงของประเทศจากอิสตันบูลไปที่กรุงอังการา นับระยะเวลาที่อิสตันบูลเป็นเมืองหลวงทั้งสิ้น 1,610 ปี แต่นครอิสตันบูลยังคงความรุ่งเรืองเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของตุรกีจนถึงปัจจุบัน
        

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจนครอิสตันบลู

 •  เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร และการท่องเที่ยวของตุรกี
 • มีพื้นที่ 5,343 ตารางกิโลเมตร ประชากร 14,160,467 ล้านคน (ข้อมูลปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 18.47 ของประชากรทั้งประเทศ) มีอัตราประชากรเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 2556 ร้อยละ 21.8 เนื่องจากการอพยพของชาวชนบทเข้าไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นและผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ซีเรีย ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
 • มีสัดส่วน GDP ร้อยละ 26.56 ของประเทศ โดยประชากรอิสตันบูลมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีประมาณ 22,765 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปี 2555)
 • ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ของอิสตันบูล ที่มีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจของตุรกี (เป็นอันดับสูงที่สุดของประเทศ)
 • มีบริษัทต่างชาติทำธุรกิจในตุรกี 25,500 บริษัท และมีจำนวนเกินครึ่ง (13,616 บริษัท) ตั้งอยู่ในนครอิสตันบูล
 • อุตสาหกรรมหลักของอิสตันบูล ได้แก่ เสื้อผ้าและสิ่งทอ น้ำมัน ยาง โลหะ เครื่องหนัง  เครื่องแก้ว อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เป็นต้น
 • ด้านท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยือนตุรกีในปี พ.ศ.2556 จำนวน 34.91 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนนครอิสตันบูล 15.5 ล้านคน

 

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับอิสตันบูล


 จุดเด่นของอิสตันบูล

 1.  เป็นเมืองที่ “East meets West” ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 2. เป็นเมืองที่ผสมผสานความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม (กรีก โรมัน ออตโตมัน)  ศาสนา (คริสต์และอิสลาม)\
 3. เป็นเมืองที่ผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่าง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์และความทันสมัย   

 

สิ่งที่ไม่ควรพลาด
ในการเยือนอิสตันบูล

 1.  เยือนสุลต่านอะห์เม็ต (ย่านเมืองเก่า) ซึ่งมีโบราณสถาน พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ มัสยิด ฯลฯ
 2. วิหารฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia Church and Museum)
 3. มัสยิดสีฟ้า (Sultanahmet Mosque หรือ Blue Mosque)
 4. พระราชวังทอปคะปึ (Topkapi Palace)
 5. ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) 


ด้านวัฒนธรรม
ในปี 2557 รายงาน TripAdvisor’s Travelers’ Choice Destinations 2014 จัดให้นครอิสตันบูลเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลกแทนที่กรุงปารีส ปรับขึ้นจากอันดับที่ 12 ในปี 2556

 


 

 

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com