Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกเกี่ยวกับสถานทูตวันหยุดราชการ

วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2560

                 

 

วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

 

วัน

วันที่

วันหยุด

วันจันทร์

2 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันอังคาร

3 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์

13กุมภาพันธ์

ชดเชย วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี

13 เมษายน

วันสงกรานต์

วันศุกร์

14 เมษายน

วันสงกรานต์

วันจันทร์

17 เมษายน

ชดเชย วันสงกรานต์

วันจันทร์

1พฤษภาคม

Labour Day*

วันศุกร์

19 พฤษภาคม

Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day*

วันจันทร์

26 มิถุนายน

Ramadan Feast*

วันอังคาร

27 มิถุนายน

Ramadan Feast*

วันจันทร์

10 กรกฎาคม

ชดเชย วันเข้าพรรษา

วันศุกร์

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันจันทร์

14 สิงหาคม

ชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันศุกร์

1 กันยายน

Sacrifice Feast*

วันจันทร์

4 กันยายน

Sacrifice Feast*

วันศุกร์

13 ตุลาคม

วันเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันจันทร์

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดี

26 ตุลาคม

วันพระราชพิธีฉวายพระเพลิงบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันอังคาร

5ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์

11 ธันวาคม

ชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

 

 

หมายเหตุ:

* วันหยุดราชการตุรกี

 

เวลาทำการ:    

จันทร์ – ศุกร์

09.00 น. –12.00น.

 

 

13.00น. –17.00น.

เวลาทำการ แผนกวีซ่า:

จันทร์ – ศุกร์

09.30น. – 11.30น.

 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com