Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกรู้จักตุรกีความสัมพันธ์ไทย-ตุรกีสถานะความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี

สถานะความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี

 

ภาพรวม

·     ความสัมพันธ์โดยรวมราบรื่น ไม่มีประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน อย่างไรดี เมื่อเดือน ก.ค. 2558 มีชาวตุรกีกลุ่มหนึ่งแสดงความไม่พอใจกรณีรัฐบาลไทยส่งชาวอุยกูร์จำนวน 109 คน ให้แก่ทางการจีน และได้เข้าทำลายสถานที่ทรัพย์สินของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครอิสตันบูล แต่ต่อมาปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายไปเมื่อนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายพบกันระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่69 เมื่อเดือน ก.ย. 2558

·     มีการฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2551

การเมือง

 

กรอบทวิภาคี

·     มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นตามลำดับ โดยฝ่ายไทยและตุรกีได้จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างไทย-ตุรกี (ลงนามเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 57) และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำ Joint Declaration on Framework for Strategic Cooperationเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” โดยมีการหยิบยกเรื่องนี้ระหว่างการประชุมPolitical Consultationครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 58 และร่างเอกสารอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายตุรกี

 

กรอบพหุภาคี

·     มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในกรอบพหุภาคีเช่น การขอเสียงและแลกเสียงในเวที UN ไทยสนับสนุนตุรกีในการเข้าเป็นสมาชิก Alliance of Civilization และ CICA เป็นต้น

 

กลไกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง

·     มีการประชุม Political Consultations ไทย-ตุรกี จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 (ระดับรองปลัดกระทรวง) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 53 ที่กรุงเทพ ครั้งที่ 2 (ระดับปลัดกระทรวง) ระหว่างวันที่ 13 - 17 พ.ค .56 ที่กรุงอังการา และครั้งที่ 3 (ระดับปลัดกระทรวง) เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 58 ที่กรุงเทพ

·     มีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ระดับปลัดกระทรวง) ไทย-ตุรกี จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อปี 2533 ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพ ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2542 ฝ่ายตุรกีเป็นเจ้าภาพที่กรุงอังการา และครั้งที่ 3 เมื่อปี 2546 ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพ

·     สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 4 เบื้องต้น แต่เดิมจะจัดขึ้นในปี 2553 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ยกระดับการประชุมเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการ (จากระดับปลัดกระทรวง) โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ ขณะที่ฝ่ายตุรกีได้ยกระดับหัวหน้าคณะเจรจาเป็นรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ณ ขณะนั้น ฝ่ายไทยติดประเด็นมาตรา 190 ทำให้ติดขัดไม่สามารถลงนามในเอกสารรับรองผลการประชุมได้ การประชุมจึงลดระดับลงเป็นการประชุม Trade and Economic Consultationsโดยหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยได้แก่รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขณะที่หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายตุรกีเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญา กระทรวงเศรษฐกิจ

·      ความตกลงต่าง ๆ ระหว่างไทย-ตุรกี ขณะนี้มี 16 ฉบับ อยู่ระหว่างเจรจา 3 ฉบับ และกำลังพิจารณาเพื่อเจรจาอีก 3ฉบับ

·     กลไกภาคเอกชนมีการจัดตั้งสภาธุรกิจตุรกี-ไทย (Turkish-Thai Business Council)เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2554 โดยมี
นาย Refik Gökçek กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เป็นประธาน ครบวาระปี 2559 และสภาธุรกิจไทย-ตุรกี (Thai-Turkish Business Council) ก่อตั้งวันเดียวกัน โดยมี นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าไทย เป็นประธาน

 

-------------------------------

 

                                                                                                      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

                                                                                                                               มิถุนายน 2559

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com