Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกรู้จักตุรกีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตุรกีความเป็นมาของชาวเติร์กและตุรกี

ความเป็นมาของชาวเติร์กและตุรกี

 

- ชนเชื้อสายเติร์กก่อนครอบครองอนาโตเลีย เป็นชนเผ่าเร่ร่อนใช้ภาษาเตอร์กิค (Turkic) อยู่ในเอเชียกลางแถบเทือกเขาอัลไตในมองโกเลียในคริสต์ศตวรรษที่ 6 ได้อพยพไปอยู่ในดินแดนต่าง ๆ และแถบทะเลสาบแคสเปียน

- อาณาจักรเซลจุก (ค.ศ.1077-1118) เป็นอาณาจักรแรกของชนเชื้อสายเติร์กในอนาโตเลีย โดยชาวเติร์กเผ่าเซลจุก (Seljuk) ได้ขยับเข้าไปใกล้เอเชียไมเนอร์และรบชนะกษัตริย์ไบแซนไทน์ เปิดทางให้ชนเผ่าเติร์กจากเอเชียกลางหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอนาโตเลีย

  • ภายใต้การปกครองของมองโกล เซลจุกครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของอนาโตเลียเกือบ 100 ปี แล้วล่มสลายจนถูกมองโกลรุกรานทางด้านตะวันออก ทำให้ชาวเติร์กแตกเป็นแว่นแคว้น จนเมื่อแคว้นออตโตมันตั้งตัวเป็นอิสระและสามารถยึดครองดินแดนของอาณาจักรไบแซนไทน์ส่วนใหญ่และยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ในปี ค.ศ.1453 จึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นอิสตันบูล อนาโตเลียจึงเข้าสู่ยุคจักรวรรดิออตโตมัน
  • จักรวรรดิออตโตมัน(ค.ศ.1299-ค.ศ.1923) ได้แผ่ขยายไปยังคอเคซัส ตะวันออกกลางจดอ่าวเปอร์เซีย ทางตะวันตกครอบคลุมบอลข่านจดแม่น้ำดานูบ รอบทวีปแอฟริกาตอนเหนือจดแอลจีเรีย และรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 16 ทั้งด้านการทหาร ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อนจะเริ่มเสื่อมอำนาจลงเพราะไม่สามารถต้านทานสมรรถนะทางทหารของมหาอำนาจตะวันตกได้ดินแดนที่เคยอยู่ในอำนาจ ได้แก่ บัลแกเรีย โรมาเนีย และเซอร์เบีย เริ่มแยกตัวเป็นอิสระ มีการปฏิวัติภายในประเทศจากกลุ่มนายทหารหนุ่มที่เรียกว่า “Young Turks” ในปี ค.ศ 1909 ลิดรอนพระราชอำนาจของกษัตริย์ และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งออตโตมันเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะและพ่ายแพ้ ภูมิภาคอนาโตเลียส่วนใหญ่และฝั่งยุโรป รวมทั้งนครอิสตันบูล ถูกฝ่ายพันธมิตรยึดครอง จนมุสตาฟาเคมาลจัดตั้งรัฐบาลที่อังการาและทำสงครามกอบกู้เอกราชจนประสบชัยชนะและจัดตั้งสาธารณรัฐตุรกี (Republic of Turkey) โดยมีกรุงอังการาเป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1923 จักรวรรดิออตโตมันที่ยาวนานกว่า 600 ปี ได้ล่มสลายลง ตุรกีสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่คงเหลือคาบสมุทรอนาโตเลียและฝั่งยุโรปเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมุสตาฟาเคมาลซึ่งได้รับสมญาว่า “อตาเติร์ก”(Atatürk) หรือ “บิดาของชาวเติร์ก”เป็นประธานาธิบดีคนแรกและได้พัฒนาตุรกีสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก แยกศาสนาออกจากการเมือง(secular state) ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน

 

 

                     

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

 21พฤษภาคม 2557

 

ที่มาข้อมูล

1. กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ  2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการต่างประเทศจากเว็บไซต์ www.mfa.go.th  3. สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงอังการา 4. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล 5. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ CIA the World Factbook  6. “ตุรกีอดีตถึงปัจจุบัน”โดย ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ 7. Wikipedia: The Free Encyclopedia 8. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Ministry of Economy of Turkey

 

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com