Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรม สอท จุฬาราชมนตรีและคณะเดินทางเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2560

จุฬาราชมนตรีและคณะเดินทางเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2560

 

ในวันที่ 7 – 12 พค 60 จุฬาราชมนตรีและคณะจะไปเยือนตุรกีโดยเป็นแขกของ Prof Dr. Mehmet Görmez ประธานสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกี โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา

 

ในการเยือนนี้ นอกจากจักได้พบปะกับผู้นำศาสนา สถาบันการศึกษาด้านวัฒนธรรม และสถาบันที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกและความเชื่อต่างๆ(interfaith dialogue) และพบปะนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในตุรกีกว่า 200 คน ทั้งในนครอิสตันบูล กรุงอังการา และจังหวัด Konya (เมืองหลวงเก่าของจักรวรรดิออโตมัน) แล้ว

 

จุฬาราชมนตรีจักได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทุนการศึกษาจากรัฐบาลตุรกีในด้านวิชาชีพต่างๆ นอกเหนือจากด้านศาสนารวมทั้งการร่วมมือในการฝึกอบรมผู้สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจะเป็นโอกาสให้จุฬาราชมนตรีได้ชี้แจงให้ทราบว่า รัฐบาลไทยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม สังคมไทยมีความเป็น พหุสังคม ไม่มีข้อกีดกันในการนับถือศาสนา เปิดกว้างเสรีภาพในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งจะเป็นโอกาสในการแจ้งให้ทราบถึงความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  (จชต.) เพื่อนำสันติสุขสู่พื้นที่ด้วย นอกจากนี้ การพบปะของจุฬาราชมนตรีกับนักศึกษาไทยในตุรกีจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักเรียนไทยได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับดำเนินการของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา จชต.  มีความเข้าใจในบทบาทของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา จชต. มากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ใน จชต. ให้แก่เพื่อนนักศึกษาชาวตุรกี ชาวต่างชาติและสาธารณชนตุรกีโดยรวม

 

การเยือนตุรกีของจุฬาราชมนตรีครั้งนี้ มี อ. ประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะที่ปรึกษาประจำจุฬาราชมนตรี นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และ ดร. วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ ร่วมเดินทางด้วย                                                                                                                                                    

 

* หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพของจุฬาราชมนตรี ได้แก่ https://diyanet.gov.tr/en/home

* เจ้าภาพของท่านจุฬาราชมนตรี http://diyanet.gov.tr/en/kategori/prof-dr-mehmet-gormez/12

 

 

 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี   ...

ประเทศในเขตอาณา

อาเซอร์ไบจาน
วันอาทิตย์, 30 สิงหาคม 2558
    *******************   กำลังจัดเตรียมข้อมูล *******************

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com