Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวสถานทูตเอกอัครราชทูตฯ เชิญประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานเยือนไทย พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย

เอกอัครราชทูตฯ เชิญประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานเยือนไทย พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย

 

ด้วยเมื่อวันที่ 14-18กันยายน 2558นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา และเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานอีกตำแหน่งหนึ่ง ได้พบหารือกับกระทรวงการต่างประเทศอาเซอร์ไบจาน กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาเซอร์ไบจาน และสื่อมวลชนอาเซอร์ไบจาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทย

 

ในระหว่างการพบหารือกับกระทรวงการต่างประเทศอาเซอร์ไบจาน เอกอัครราชทูตฯ ทาบทามความเป็นไปได้ที่จะเชิญประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซอร์ไบจานเดินทางเยือนประเทศไทยในปี 2559ซึ่งในกรณีการเยือนของประธานาธิบดีนั้น จะเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี 2535

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอต่อนาย Abulfas Garayev Mursal oglu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจาน และนาย Vagif Aliyev รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจาน คนที่ 1ในการให้ Azerbaijan Airlines เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-กรุงบากู ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวไทย-อาเซอร์ไบจานเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกและมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น นอกจากนี้ การเปิดเที่ยวบินตรงจะเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคอเคซัสเข้าด้วยกัน เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน มีผู้โดยสารเดินทางผ่าน 50ล้านคนต่อปี ส่วนกรุงบากูมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคอเคซัส นาย Garayev และนาย Aliyev แสดงความสนใจและให้คำมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยนาย Garayev แจ้งด้วยว่า ชื่นชอบประเทศไทยเป็นการส่วนตัว และเดินทางไปประเทศไทยทุกปี

 

นอกจากนี้ นายธฤตฯ เชิญให้ ดร. Ganira Pashayeva สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาเซอร์ไบจานและอดีตผู้สื่อข่าว เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาอาเซอร์รี ดร. Pashayeva มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศไทยในช่วงต้นปี 2559พร้อมกับทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ Public TV ดังนั้น นอกจากจะมีการตีพิมพ์หนังสือแล้ว จะมีการเผยแพร่ประเทศไทยผ่านรายการโทรทัศน์ของช่อง Public TV และสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ ของอาเซอร์ไบจานด้วย ทั้งนี้ ดร. Pashayeva สนใจเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทย ศิลปวัฒนธรรม สถาบันพระมหากษัตริย์ ตำนาน ปรัชญา กวีนิพนธ์ ศิลปินของไทย ศาสนาพุทธ และบทบาทของสตรีไทย ก่อนหน้านี้ ดร. Pashayeva เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับปากีสถานเป็นภาษาอาเซอร์รีมาก่อนและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

 

นายธฤตฯ ยังได้พบหารือกับนาย Rauf Asif oglu Aliyev ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-อาเซอร์ไบจาน ณ อาคารรัฐสภาอาเซอร์ไบจาน นาย Asif ระบุความพร้อมในการกระชับความร่วมมือกับฝ่ายไทยให้แน่นแฟ้น มากขึ้นไปอีก หลังจากที่มีการประชุมสองฝ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2556สาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพ ได้แก่ สาธารณสุข การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

 

จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าว Trend ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในอาเซอร์ไบจาน นายธฤตฯ เน้นย้ำการขยายการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยไทยและอาเซอร์ไบจานกำลังจัดทำการบริการการเดินอากาศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-กรุงบากู และจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างกันได้ "ไทยสามารถส่งออกอาหาร ผลไม้ และอาหารทะเลไปยังอาเซอร์ไบจานได้ และไทยยังต้องการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากอาเซอร์ไบจานอีกมากในอนาคต” เอกอัครราชทูตฯ กล่าว

เพื่อเป็นการต่อยอดการเยือนอาเซอร์ไบจานของเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงมอสโก ซึ่งรับผิดชอบอาเซอร์ไบจาน และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงบากู มีแผนประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในอาเซอร์ไบจานอีกหลายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในอาเซอร์ไบจานอย่างแข็งขันตั้งแต่ปลายปี 2558ถึงตลอดปี 2559

 

 

*****

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

ตุลาคม 2558

 

ภาพข่าว

 

1.      นาย Abulfas Garayev Mursal oglu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจาน แจ้งว่า ชื่นชอบประเทศไทยมากและเดินทางไปประเทศไทยทุกปี

 

2.      นาย Abulfas Garayev Mursal oglu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจาน ให้คำมั่นจะผลักดันการเปิดเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-กรุงบากู

 

 

3.      เอกอัครราชทูตฯ หารือนาย Vagif Aliyev รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจาน คนที่ 1ถึงลู่ทางให้ Azerbaijan Airlines เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-กรุงบากู

 

 

4.      เอกอัครราชทูตฯ พบนาย Vagif Aliyev รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจาน คนที่ 1ณ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

 

 

5.      นายธฤตฯ เชิญให้ ดร. Ganira Pashayeva สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาเซอร์ไบจานและอดีตผู้สื่อข่าว ไปไทยเพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาอาเซอร์รี

 

 

6.      “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับชาวอาเซอร์ไบจาน” ดร. Ganira Pashayeva สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาเซอร์ไบจานและอดีตผู้สื่อข่าว กล่าว

 

 

7.      นาย Rauf Asif oglu Aliyev ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-อาเซอร์ไบจาน ณ อาคารรัฐสภาอาเซอร์ไบจาน พร้อมร่วมมือกับไทยในสาขาสาธารณสุข การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

 

 

8.      เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าว Trend ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในอาเซอร์ไบจาน

 

 

9.      เอกอัครราชทูตฯ แจ้งสำนักข่าว Trendไทย-อาเซอร์ไบจานสามารถร่วมมือกันได้อีกมาก

 

 

 

****************************

 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี   ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com