Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวสถานทูตเอกอัครราชทูตฯ พบประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรตุรกี

เอกอัครราชทูตฯ พบประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรตุรกี


นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เข้าพบนาย Taha Ozhan ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรตุรกี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทย โดยเฉพาะกำหนดการลงประชามติในกลางปีนี้ และการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงไว้ นาย Ozhan แสดงความสนใจที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญกับไทย เนื่องจากไทยได้มีการแก้ไขและยกร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งเรื่องนี้กำลังเป็นที่สนใจของรัฐบาลและรัฐสภาตุรกี

เอกอัครราชทูต ได้แจ้งให้ทราบถึงปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ว่ามีผู้ก่อความไม่สงบ (perpetrators) ได้ใช้ประเด็นทางศาสนา รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อว่ารัฐบาลไทยใช้กำลังกดขี่ข่มเหงชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเรียนร้องการสนับสนุนจากประเทศมุสลิม เพื่อเป้าหมายทางการเมืองของกลุ่ม ซึ่งพวกนี้ไม่ใช่ตัวแทนของชาวมุสลิมดังที่กล่าวอ้าง ในความเป็นจริง พี่น้องชาวมุสลิมที่เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่ เป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เอกอัครราชทูตได้เรียกร้องให้ประเทศมุสลิมพิจารณาปัญหาใน จชต ของไทยให้ลึกซื้งและไม่ตกเป็นเครื่องมือของการบิดเบือนข้อมูล นาย Ozhan กล่าวว่า ในการเยือนไทยที่ผ่านมา ตนประจักษ์ด้วยตนเองว่ามุสลิมในไทยมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างเต็มที่ และเห็นด้วยว่าหากจะใช้ประวัติศาสตร์มาเป็นเหตุผลในการเรียกร้องการแบ่งแยกการปกครองโลกนี้คงไม่มีสันติสุข

 

***************************

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาได้จัดงานพิธีเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกและหนังสือความสัมพันธ์ราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออตโตมัน เนื่องในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี ที่พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ตุรกี ณ กรุงอังการา ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากเกือบทุกภาคส่วน และผู้บนิหารกระทรวงต่าง ๆ คณะทูตต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชทูตตุรกีประจำไทย นักธุรกิจตุรกี นักวิชาการตุรกี สื่อมวลชนตุรกี ประธานสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ชาวไทย และ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com