Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวสถานทูตพิธีเปิดงานสัปดาห์ประเทศไทย(Thai Week)

พิธีเปิดงานสัปดาห์ประเทศไทย(Thai Week)

 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานพืชสวนโลก EXPO 2016 Antalya ที่เมืองอันทาเลีย สาธารณรัฐตุรกี ได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ประเทศไทย(Thai Week) ในงาน EXPO 2016 Antalya โดยในบริเวณพื้นที่ได้สร้างอาคารสัญลักษณ์เรือนไทย ขึ้นเพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคณะผู้แทนทางการตุรกีและไทย รวมทั้งคณะทูตจากประเทศต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชม นำโดย นาย Erdoğan Kök เอกอัครราชทูตและ Commissioner General ของผู้แทนทางการของฝ่ายตุรกี ซึ่งได้รับเกียรติต้อนรับจากนายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา และ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้แทนชมงาน ได้เข้าร่วมลงนามในสมุดเยี่ยม มีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน และ ยังได้มอบของที่ระลึก แลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน ต่อด้วยชมแสดงนาฏศิลป์ โดยนายโอฬารฯ กล่าวเปิดงานสัปดาห์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  โดยกล่าวถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ ปทท ครั้งนี้ภายใต้หัวข้อ "Thai Food and Culture" ระหว่างวันที่ 10-14 กย 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ
 
จากนั้นคณะเดินทางไปศาลาไทย นายโอฬารฯ ได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วม ณ ที่ที่นี้ด้วยว่าอีกเหตุผลสำคัญอีกประการในการจัดงานสัปดาห์ ปทท ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธค 2559 และในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ต่อด้วยการมอบสวนและศาลาไทยให้กับรัฐบาลตุรกี เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ตุรกี 60 ปี ในปี 2561 โดยนายธฤตฯ และนายโอฬารฯ เป็นประธานในการมอบ
 
กิจกรรมในงาน (1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (2 )นิทรรศการและวีดิทัศน์ ปชส การท่องเที่ยวไทย (3) การสาธิตประกอบอาหารไทย (4) การชิมผลไม้ (5) การบริการเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไทย (6) การสาธิตการใช้สมุนไพรและการนวดแผนไทย (7) การสาธิตศิลปวัฒนธรรม อาทิ การวาดร่ม และการแกะสลักผลไม้ (8) การแสดงนาฏศิลป์ ที่ศาลาไทยและโรงละครกลางแจ้ง
 
ข้อมูลเพื่อเติม เปิดงานสัปดาห์ประเทศไทย (Thai Week) ได้รับความสนใจจากประชาชนตุรกีและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเที่ยวงาน EXPO เป็นอย่างมาก เนื่องจากศาลาไทยมีความโดดเด่นสวยงาม และในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงวันหยุดยาวของตุรกีทำให้มีนักท่องเที่ยวตุรกีเยี่ยมชมงาน EXPO เป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน กอปรกับการสาธิตประกอบอาหารไทยที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณและการแสดงนาฏศิลป์ที่แปลกตาได้สร้างความประทับใจในหมู่ชาวตุรกีและผู้สนใจที่ไปในงานเป็นอย่างมากจึงถือว่าสมเป้าประสงค์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
 
ในระหว่างการหารือ นายธฤตฯ ได้ย้ำกับฝ่ายตุรกีถึงความสำคัญทีฝ่ายไทยตอบสนองจากเข้าร่วม EXPO ครั้งนี้ และย้ำความจำเป็นในการให้ฝ่ายตุรกีช่วยดูแลอาคารศาลาไทยและสวนเมื่อรับมอบไปแล้ว โดยอาคารดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อไปในการจัดกิจกรรมฉลอง คสพ ทางการทูต ไทย-ตุรกี 60 ปี ในปี 2561 ซึ่งจะเป็นสัญญาลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศได้อีกยาวนาน
 
 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี   ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com