Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวสถานทูตงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกีครั้งที่ 5

งานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกีครั้งที่ 5

 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มค - 3 กพ 2560 ณ นครอิซเมียร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมและความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนไทยในตุรกีผ่านกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ต่าง ๆ และเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียนไทยในการพูดในที่สาธารณะ ทักษะการดูแลตนเอง และการจัดการความเครียด รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
 
งานชุมนุมนักเรียนไทยครั้งนี้ มีนักเรียนไทยในตุรกีเข้าร่วมกว่า 156 คน นับเป็นการรวมตัวของนักเรียนไทยในตุรกีครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา
 
ในการประเมินผลจากแบบสอบถามที่นักเรียนกรอกหลังการชุมนุมฯ ครั้งนี้ พบว่านักเรียนรู้สึกว่าได้รับประโยชน์อย่างมากจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ค้นพบว่าตนเองมีศักยภาพในด้านใดและควรทำอย่างไรในการนำศักยภาพนั้นออกมาเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เรียนรู้วิธีการจัดการความเครียด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนและตัวแทนประเทศระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และได้กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ในตุรกี 
 

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้แนวทางในการดำรงชีวิตและศึกษาในตุรกีเพื่อให้นักเรียนได้ใช้โอกาสที่ได้ไปศึกษาที่ตุรกีในการเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนความรู้แก่ตนเอง เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากตุรกีไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับสู่ภูมิลำเนา จากความพึงพอใจของนักเรียนต่องานชุมนุมนักเรียนฯ ในครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้ให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง เช่นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างนักเรียนทุกจังหวัดในประเทศไทย ทำให้เกิดพลังทางบวกกับทุกคน ดังนั้น จึงไม่ควรให้ความแตกต่างมาเป็นปัจจัยที่ทำให้ต่างคนต่างอ่อนแอลง

 

 

 

 

 

 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี   ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com