Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวสถานทูตดร. Mehmet Görmez ประธานสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกี (Diyanet) ให้การต้อนรับนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ

ดร. Mehmet Görmez ประธานสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกี (Diyanet) ให้การต้อนรับนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ

 

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560เวลา 11.00 น. ดร. Mehmet Görmezประธานสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกี (Diyanet)ให้การต้อนรับนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนาระดับสูงของตุรกี ที่ห้องรับรองสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกี ในโอกาสที่เยือนตุรกีอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตุรกีของจุฬาราชมนตรี โดยตลอดการหารือฝ่ายตุรกีได้แสดงความชื่นชมที่ชาวมุสลิมในประเทศไทยยึดถืออิสลามสายกลางซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันในพหุสังคมได้อย่างสันติ

 

ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการร่วมมือแก้ไข Islamophobia ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะในโลกตะวันตก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ผ่านเวทีเสวนาวิชาการต่าง ๆ ซึ่งชาวไทยและตุรกีที่นับถือศาสนาอิสลามก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย ทั้งนี้ ท่านจุฬาราชมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลตุรกีที่ให้การต้อนรับตนและคณะเป็นอย่างดี และเชิญ ดร. Görmezเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งขอบคุณรัฐบาลตุรกีที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ตนเห็นว่าตุรกีเป็นประเทศเปิดกว้างยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย เช่นเดียวกับประเทศไทย และเน้นให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนทัศนคติอย่างอิสระ จึงเป็นประเทศเป้าหมายสำคัญของนักเรียนไทย  ทั้งนี้ สำนักงานกิจการศาสนาตุรกีและสำนักจุฬาราชมนตรีขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้เป็นตัวเชื่อมในการเยือนครั้งนี้ ทำให้สานต่อความสัมพันธ์นับแต่อดีต

 

ภายหลังจากการหารือท่านจุฬาราชมนตรีและคณะพร้อมด้วย ดร. Görmezได้พบปะกับนักเรียนไทยในตุรกีที่ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกีจำนวนกว่า 40คน เพื่อให้โอวาทข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในตุรกี อาทิ การปฏิบัติตนและการวางตัวในฐานะตัวแทนคนไทยมุสลิมในต่างประเทศ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ในช่วงค่ำ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำท่านจุฬาราชมนตรีและคณะ และได้รับเกียรติจาก ดร. Görmez เข้าร่วมอาหารค่ำ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่ง ดร. Görmez  รับว่าเป็นทำเนียบทูตแห่งแรกที่รับมาร่วมอาหารค่ำอีกด้วย

 

ไทยและตุรกี มีความสัมพันธ์ทางศาสนากันยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งการเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการของคณะจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้นับเป็นการเยือนระดับสูงด้านศาสนาครั้งแรกในรอบกว่า100 ปี ระหว่างไทย-ตุรกี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกี (Diyanet) เป็นองค์กรศาสนาสูงสุดของตุรกี  ขึ้นตรงกับสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยตำแหน่งประธานสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกีนั้นเทียบเท่ากับ รัฐมนตรีว่าการฯ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกีได้ที่  https://diyanet.gov.tr/en/home

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี   ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com