Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวสถานทูตสอท. ณ กรุงอังการา ให้การต้อนรับคณะ สสว. และผู้ประกอบการ SME จากไทย

สอท. ณ กรุงอังการา ให้การต้อนรับคณะ สสว. และผู้ประกอบการ SME จากไทย

 

            เมื่อวันที่ 14 – 19 พ.ค. 60 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำโดย นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สสว. ได้พาคณะนักธุรกิจไทยจำนวน 29 ราย เดินทางเยือนตุรกีตามคำเชิญของ KOSGEB(องค์กรพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตุรกี) เพื่อร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Turkish-Thai SME B2B Meeting ครั้งที่ 2 และเปิดโอกาสให้ สสว. ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการดำเนินงานของ KOSGEB ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกซึ่งเป็นบริษัท SMEตุรกีกว่า 1 ล้านราย รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหอการค้าตุรกี (TOBB) และเรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการผลิตสินค้าแก่นักธุรกิจ SMEไทย ณ METU (Middle-east Technology University) Techno Parkกรุงอังการา

 

                        ในโอกาสที่ สสว. นำคณะนักธุรกิจไทยเยือนตุรกีในครั้งนี้ ออท. ณ กรุงอังการา ได้จัดการบรรยายให้คณะฯ ได้รับฟังเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจตุรกีในปัจจุบัน รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับสภาวะด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของตุรกี รวมทั้งให้ความรู้และเกร็ดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะฯ  นอกจากนี้ ออท. ยังได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจ SME ของไทยและตุรกี โดย สสว. และ KOSGEB และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในตุรกีจากผู้แทนองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในตุรกีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีตุรกี

 

                        การจัดกิจกรรม B2B Meeting ครั้งที่ 2ที่ผ่านมา จัดขึ้นทั้งที่กรุงอังการา และนครอิสตันบูล
ใน 6 สาขาธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร (2) สปา (3) เครื่องสำอาง (4) เครื่องประดับ (5) สินค้าตกแต่งบ้าน และ (6) การท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการ SME ตุรกีกว่า 80 รายเข้าร่วมหารือทางธุรกิจกับนักธุรกิจไทย  อนึ่ง กิจกรรม B2B meeting จัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เมื่อ15 ธ.ค. 59 โดย KOSGEB ได้นำคณะนักธุรกิจตุรกีจำนวน 14 รายเยือนไทย และได้มีการลงนามกรอบความร่วมมือด้านการส่งเสริม SMEs ร่วมกัน กับ สสว.

 

 

 

 

 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี   ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com