Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวสถานทูตการประชุมPolitical Consultation ไทย – ตุรกี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

การประชุมPolitical Consultation ไทย – ตุรกี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

 

         เมื่อวันที่ 8 พค 60 นายอูมิท ยาร์ดึม   (Ümit Yardım) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศตุรกี กำกับ ดูแลกรอบทวิภาคี (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) และนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานร่วมของการประชุม Political Consultations ไทย – ตุรกี ครั้งที่ 4 ณ กระทรวงการต่างประเทศตุรกี กรุงอังการา

 

ในโอกาสนี้ ประธานแต่ละฝ่ายได้พูดคุยเรื่องพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยฝ่ายไทยได้ชี้แจงให้ทราบถึงพัฒนาการต่าง ๆ อาทิ การทำประชามติรับรองรัฐธรรมนูญ การดำเนินการตาม“roadmap”เรื่อง “Thailand 4.0”ฯลฯ ซึ่งฝ่ายตุรกีแสดงความสนใจ จากนั้นได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – ตุรกี ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อาทิ แนวคิดในการจัดทำ  Joint Declaration on Strategic Partnership ไทย – ตุรกี การทบทวนความตกลงที่คั่งค้างระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อเตรียมการก่อนการเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  อาทิ การขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ฯลฯ และทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบเรื่องการผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้ 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามเจตนารมณ์ของประธานาธิบดีตุรกี การหารือเรื่อง FTAไทย – ตุรกี และการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ตุรกี ในปี 2561 เป็นต้น

 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน(working lunch) ให้แก่คณะผู้แทนไทยและได้แลกเปลี่ยนทัศนะที่เป็นที่สนใจร่วมกัน และต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลสถานการณ์ในภูมิภาคของแต่ละประเทศ อาทิ ความสัมพันธ์ตุรกี – สหภาพยุโรปและบทบาทของตุรกีในการรับรองผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย และปัญหาผู้ลี้ภัยในยุโรป ปัญหาความขัดแย้งในซีเรียและอิรัก บทบาทและความเคลื่อนไหวของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ความสนใจของตุรกีในกรอบความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมือ ACD 

 

 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี   ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com