Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวสถานทูตงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ 7

งานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ 7

 
 
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้จัดงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ ๗ ขึ้นที่จังหวัดอันทาเลีย (Antalya) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมและความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนไทยในตุรกีผ่านกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ต่าง ๆ และเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียนไทยในการดูแลตนเอง การจัดการจัดระเบียบชีวิตและความเครียด รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง 

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยอุปทูต ได้ให้แนวทางในการดำรงชีวิตและศึกษาในตุรกีเพื่อให้นักเรียนได้ใช้โอกาสที่ได้ไปศึกษาที่ตุรกีในการเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนความรู้แก่ตนเองเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากตุรกีไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับสู่ภูมิลำเนา


งานชุมนุมนักเรียนไทยครั้งนี้ มีนักเรียนไทยในตุรกีเข้าร่วมทั้งหมด ๑๗๓ คน นับเป็นการรวมตัวของนักเรียนไทยในตุรกีครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา

 

 

 

 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี   ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com