Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรม สอทคณะทูตอาเซียนประจำตุรกีเยือนอันทาเลีย ย้ำอาเซียน-ตลาดใหม่ ศักยภาพสูง

คณะทูตอาเซียนประจำตุรกีเยือนอันทาเลีย ย้ำอาเซียน-ตลาดใหม่ ศักยภาพสูงเมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงอังการา (ASEAN Ankara Committee-AAC) ได้นำเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงอังการา เพื่อพบหารือกับผู้ว่าราชการเมืองอันทาเลีย สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอันทาเลีย และคณะผู้จัดงาน Expo 2016 Antalya คณะประกอบด้วยเอกอัครราชทูตบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ประจำกรุงอังการา

ในการหารือกับนาย Muammer Türker ผู้ว่าราชการเมืองอันทาเลีย เอกอัครราชทูตฯ แนะนำศักยภาพของอาเซียน ในฐานะตลาดขนาดใหญ่ถึง 600 ล้านคน มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีกำลังซื้อจากชนชั้นกลาง-สูงที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สองฝ่ายจึงควรเร่งส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

AAC ยังได้พบหารือกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอันทาเลีย และได้จัดการบรรยายหัวข้อ “ศักยภาพทางการค้าและการลงทุนของอาเซียน” ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้าฯ ประมาณ 40 คน

นายธฤตฯ เน้นย้ำว่า อาเซียนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สำคัญของเอเชีย มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 5.6 อาเซียนได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) 122 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเท่ากับร้อยละ 8 ของ FDI ของทั้งโลก การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปีปลาย 2015 จะทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียว และทำให้สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างกันได้อย่างเสรี ความเชื่อมโยงของอาเซียนทางถนน รถไฟ อากาศ และทางเรือ จะทำให้การผลิตในห่วงโซ่อุปทาน การค้าการลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอเชิญให้อันทาเลียทำการค้าและลงทุนในอาเซียน โดยสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากประชาคมอาเซียนได้

ในปี 2557 การค้าระหว่างอาเซียน-ตุรกีมีมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตุรกีได้เข้าไปลงทุนในสาขาต่างๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะภาคการผลิต นอกจากนี้ การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างตุรกีกับอาเซียนรายประเทศยังช่วยผลักดันตัวเลขการค้าระหว่างกัน

แม้ตุรกีกับอาเซียนจะห่างกัน 12,000 กิโลเมตร แต่การเดินทางและการขนส่งระหว่างอาเซียน-ตุรกี เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ขณะนี้ Turkish Airlines มีเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศอาเซียน-นครอิสตันบูล 38 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และมีนักท่องเที่ยวจากอาเซียนมาเยือนตุรกีอย่างน้อย 260,000 คน ในปี 2557

ในช่วงถาม-ตอบ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสอบถามและแสดงความสนใจที่จะทำธุรกิจกับภูมิภาคจำนวนมาก นายธฤตฯ ย้ำกับผู้เข้าร่วมงานว่า แม้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตั้งอยู่กรุงอังการา แต่เอกอัครราชทูตอาเซียนฯ ทุกคนพร้อมที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุน และช่วยจับคู่ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในอันทาเลีย

ในการพบหารือกับคณะผู้จัดงาน Expo 2016 Antalya นายธฤตฯ ได้แจ้งการเข้าร่วม Expo 2016 Antalya และยกระดับจากการจัดแสดงในร่มเป็นการจัดแสดงกลางแจ้งแบบถาวร การเดินทางเยือนสถานที่จัดงาน Expo ทำให้เห็นพัฒนาการเชิงบวก และความพร้อมในการจัดงาน

AAC ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม แต่ละประเทศผลัดกันเป็นประธานหมุนเวียนประเทศละ 6 เดือน ไทยดำรงตำแหน่งวาระประธานในช่วงครึ่งแรกของปี 2558

อันทาเลียเป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของตุรกี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของตุรกี ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของตุรกี มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไปเยือน 12.5 ล้านคนต่อปี มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก อุตสาหกรรมที่สำคัญอื่นๆ ของอันทาเลีย ได้แก่ เกษตรกรรม การต่อเรือยอทช์ และการผลิตหินอ่อน
 

 

*****
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้จัดงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ ๗ ขึ้นที่จังหวัดอันทาเลีย (Antalya)...

ประเทศในเขตอาณา

อาเซอร์ไบจาน
วันอาทิตย์, 30 สิงหาคม 2558
    *******************   กำลังจัดเตรียมข้อมูล *******************

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com